Chính sách bảo mật

Quy định bảo mật của Túi 3 Gang.
Túi 3 Gang cam kết bảo mật thông tin cá nhân bạn đã cung cấp khi đồng ý sử dụng ứng dụng Túi 3 Gang.
Chính sách bảo mật này nhằm mục đích giúp bạn hiểu rõ những dữ liệu nào chúng tôi thu thập, tại sao chúng tôi thu thập và những gì chúng tôi làm với dữ liệu đó. Chính sách này có ý nghĩa quan trọng; chúng tôi hy vọng bạn sẽ dành thời gian để đọc cẩn thận.

Chính sách của chúng tôi về sự riêng tư giải thích:

  • Loại thông tin chúng tôi thu thập và lý do thu thập.
  • Cách chúng tôi sử dụng thông tin đó.
  • Các lựa chọn mà chúng tôi cung cấp, bao gồm cả cách truy cập và cập nhật thông tin.

Bạn yên tâm rằng mọi thông tin bạn đã cung cấp được chúng tôi bảo mật, không được phép để lộ hoặc chia sẻ cho bên thứ 3.
Để đảm bảo rằng tất cả các dữ liệu cá nhân của bạn được an toàn, chúng tôi duy trì tình trạng ẩn danh của bạn và không cho phép bất kỳ bên nào khác truy cập đến dữ liệu cá nhân của bạn.

Leave a Comment