Điều khoản và Quy định

I. Điều khoản đăng kí sử dụng:
Bước 1: Tải và cài đặt ứng dụng Túi Ba Gang
Bước 2: Đăng nhập bằng tài khoản Facebook để tạo tài khoản sử dụng Túi Ba Gang
Bước 3: Thực hiện những yêu cầu: Cài ứng dụng, đánh giá ứng dụng, mở ứng dụng để nhận số Coin tương ứng khi làm theo yêu cầu.
Bước 4: Tích lũy 1 số lượng Coin đủ để đổi thưởng hoặc đổi vật phẩm.
II. Quy định sử dụng
– Điểm được tính theo tài khoản và thiết bị. Nếu tài khoản hoặc thiết bị đã cài đặt, đánh giá ứng dụng trả thưởng nào rồi thì khi chuyển thiết bị hoặc đổi tài khoản khác thì ứng dụng trả thưởng đó sẽ không hiện lên nữa.
– Cần phải thực hiện các bước đúng như yêu cầu của Túi 3 Gang.
– Hệ thống chỉ ghi nhận điểm vào tài khoản từ việc cài đặt các ứng dụng trong khu vực Ứng dụng mới của Túi 3 Gang.
III. Quy định đổi quà
1. Tài khoản có thể sử dụng số điểm tích lũy để đổi quà trong khu vực Đổi thưởng.
2. Tài khoản có thể kiểm tra việc nhận quà cho tính năng Lịch sử nhận quà
3. Nếu có tranh chấp thì quyết định cuối cùng thuộc về Túi 3 Gang.
IV. Quy định về tài khoản:
1. Mỗi tài khoản tương đương với một địa chỉ Facebook duy nhất và một thiết bị duy nhất. Mỗi ứng dụng sau khi cài đặt chỉ được nhận điểm 1 lần. Nếu bạn gỡ ra và cài lại thì vẫn không được nhận điểm.
2. Các ứng dụng được cập nhật liên tục, do đó nếu danh sách ứng dụng trong khu vực ứng dụng mới  không còn nữa, hãy chờ hệ thống cập nhật các ứng dụng mới nhé.
3. Các tài khoản sử dụng Túi 3 Gang không tuân thủ theo các quy định của nhà cung cấp dịch vụ (hack, cheat,…) có thể sẽ bị khóa tài khoản vĩnh viễn.

 

Leave a Comment